Dịch vụ đóng gói

Nhằm đáp ứng được sự tiện ích cho quý khách hàng, Vinako cung cấp dịch vụ đóng gói hàng hóa cho các loại hàng hóa nguy hiểm theo chuẩn quốc tế của hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA), hàng thông thường và máy móc khổ lớn,… được đóng gói đúng chuẩn quốc tế  đảm bảo an toàn vận chuyển.