Các chứng nhận

 

 

Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty Vinako

 

Vinako đã được Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA) cấp Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của IATA.

 


Vinako là công ty giao nhận hàng hoá đã được Tổng cục Hải quan Việt Nam cấp Giấy chứng nhận làm dịch vụ khai thuế Hải quan.