Dịch vụ khai hải quan

Khai báo Hải quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa, việc này đòi hỏi sự linh hoạt của nhân viên giàu kinh nghiệm để xử lý các vấn đề phát sinh. Với năng lực của Vinako, dịch vụ khai báo Hải quan ngày càng hoàn thiện và đã đóng góp một phần lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ ngành dịch vụ của chúng tôi.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ thông quan đối với các loại hình hàng hoá xuất nhập khẩu là hàng quần áo, vải, các loại thịt tươi sống, trang thiết bị máy móc, hàng nguy hiểm, hàng triển lãm …
  • Thực hiện thông quan cho các loại hình như kinh doanh, đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại quan…Tùy thuộc vào từng loại hình hàng hóa khác nhau, chúng tôi đảm bảo các giai đoạn được thực hiện một cách an toàn và nhanh nhất, tư vấn cho khách hàng  về hình thức  khai hải quan phù hợp, làm C/O và các chính sách thuế khác có liên quan.