Author Archives: vinako

Thông báo điều chỉnh tăng mức phụ cấp ăn trưa cho Người lao động Công ty Vinako

Thông qua Tờ trình của Ông Q. Tổng Giám đốc gửi Hội đồng Thành viên V/v kiến nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa cho CBNV (mức phụ cấp hiện tại là 730,000 đồng/người/tháng, tương đương 28,000 đồng/người/ngày), nhằm hỗ trợ thêm cho Người lao động và phù hợp với mặt bằng giá cả hiện nay; Hội ...

Xem thêm »