Quy chuẩn sử dụng logo Vinako

Nhằm quy định việc quản lý và sử dụng Nhãn hiệu của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa Vinako, Vinako xin thông báo về quy chuẩn sử dụng logo Vinako được Giám đốc phê duyệt vào ngày 28-03-2018.

Nội dung quy chuẩn như sau:

A. Các nguyên tắc quản lý và sử dụng Nhãn hiệu Vinako

 1. Vinako là chủ thể duy nhất giữ quyền xây dựng, quản lý và đặt ra các nguyên tắc thiết kế Nhãn hiệu.
 2. Ngoài các Phòng, Bộ phận, cơ quan đoàn thể trực thuộc Vinako và các Công ty liên kết, Công ty Vinako có vốn góp, thì các đối tượng là cá nhân, tập thể khác chỉ được phép sử dụng Nhãn hiệu Vinako sau khi được Ban Giám Đốc Vinako cho phép sử dụng bằng văn bản.
 3. Các Đơn vị khi sử dụng Nhãn hiệu của Vinako phải đảm bảo tính chính xác theo các Quy định để cùng nâng cao uy tín, hình ảnh của thương hiệu Vinako. Không được vi phạm những nội dung bị cấm trong các Quy định tại mục: Quy định các trường hợp sử dụng sai Nhãn hiệu.
 4. Việc sử dụng Nhãn hiệu Vinako phải đảm bảo tuân thủ theo Quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, Quy chế này và các văn bản cam kết khác có liên quan.
 5. Không sử dụng Nhãn hiệu Vinako để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái pháp luật, không tạo các liên tưởng tiêu cực đến Nhãn hiệu và hình ảnh Vinako, không sử dụng Nhãn hiệu để thực hiện các hoạt động có ảnh hưởng tiêu cực tới truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 6. Nhãn hiệu Vinako khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm chuyên dụng tại Bộ phận Tiếp thị Vinako, không được vẽ lại từ các ấn phẩm cũng như không được chỉnh sửa biểu tượng từ phiên bản gốc.
 7. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất, Nhãn hiệu có thể được sử dụng theo bố cục ngang hoặc bố cục dọc.
 8. Khi phát hiện cá nhân, tập thể vi phạm Nhãn hiệu Vinako, Đơn vị vi phạm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ chịu xử lý theo Quy định của Vinako, quy định Pháp luật liên quan.
 9. Vinako sẽ gửi văn bản nhắc nhở các Đơn vị có hành vi vi phạm. Khi nhận được văn bản nhắc nhở, Đơn vị vi phạm có trách nhiệm sửa chữa và khắc phục ngay trong thời gian do Vinako quy định. Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, khắc phục, Đơn vị có trách nhiệm báo kết quả đến Vinako bằng văn bản.

B. Quy định sử dụng Nhãn hiệu Vinako

 1. Quy định tỷ lệ kích thước và kích thước tối thiểu của Nhãn hiệu:

 • Trong mọi trường hợp đều phải sử dụng Nhãn hiệu Vinako theo tỷ lệ 1:5.6 (chiều dài gấp 5.6 lần chiều rộng).
 • Mọi sự co kéo không đúng với tỷ lệ trên đều bị xem là sai quy cách sử dụng Nhãn hiệu Vinako.
 • Kích thước tối thiểu của Nhãn hiệu khi sử dụng cho in ấn là 25mm và sử dụng cho hiển thị trên các loại màn hình là 30mm. Kích thước tối thiểu của Nhãn hiệu Vinako không được phép nhỏ hơn quy định này nhằm đảm bảo tính rõ ràng, độ sắc nét và khả năng nhận diện.

     2.   Quy định màu sắc Nhãn hiệu 

    3. Quy định kiểu chữ căn bản

    4 . Quy định bắt buộc không được phép sử dụng

  5. Quy định các dạng của Nhãn hiệu

Trong một số trường hợp, Nhãn hiệu được làm từ những chất liệu đặc biệt có thể khắc chìm hoặc dập nổi…khi đó, Nhãn hiệu sẽ được đưa về dạng Dương bản hoặc Âm bản:

 • Dương bản:
 • Âm bản:

   6. Quy định các trường hợp sử dụng sai Nhãn hiệu