株主

   Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA)

Công ty TNHH Giao nhận hàng hoá VINAKO là Liên doanh giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines JSC) và Tập đoàn vận chuyển hàng hoá Konoike của Nhật Bản (Konoike Transport Co., Ltd.). Được thành lập từ năm 1996, VINAKO là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung ứng chuỗi vận chuyển đa phương thức toàn cầu.

    Tập đoàn vận chuyển hàng hoá Konoike của Nhật Bản

Công ty TNHH Giao nhận hàng hoá VINAKO là Liên doanh giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines JSC) và Tập đoàn vận chuyển hàng hoá Konoike của Nhật Bản (Konoike Transport Co., Ltd.). Được thành lập từ năm 1996, VINAKO là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung ứng chuỗi vận chuyển đa phương thức toàn cầu.