Thông báo điều chỉnh tăng mức phụ cấp ăn trưa cho Người lao động Công ty Vinako

Thông qua Tờ trình của Ông Q. Tổng Giám đốc gửi Hội đồng Thành viên V/v kiến nghị điều chỉnh tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa cho CBNV (mức phụ cấp hiện tại là 730,000 đồng/người/tháng, tương đương 28,000 đồng/người/ngày), nhằm hỗ trợ thêm cho Người lao động và phù hợp với mặt bằng giá cả hiện nay;

Hội đồng Thành viên đã ban hành Quyết định số 018/QĐ-HĐTV/VNK ngày 26/08/2022 phê duyệt điều chỉnh tăng mức phụ cấp ăn trưa cho Cán bộ – Nhân viên Công ty Vinako, cụ thể được áp dụng như sau:

  • Phụ cấp ăn trưa: 50,000VNĐ/người/ngày, tương đương 1,300,000VNĐ/người/tháng
  • Thời gian áp dụng: từ ngày 01/09/2022.

Toàn thể Cán bộ – Nhân viên Công ty Vinako xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ông Tổng Giám đốc và các Ông/Bà Hội đồng Thành viên Công ty!

 

Viết bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ được giữ kín.Vui lòng nhập các thông tin yêu cầu *

*