公認

Đã được Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA) cấp Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của IATA

Là công ty giao nhận hàng hoá đã được Tổng cục Hải quan Việt Nam cấp Giấy chứng nhận làm dịch vụ khai thuế Hải quan