Tỷ lệ sử dụng E-AWB sụt giảm nhẹ trong tháng Hai

Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của IATA, tỷ lệ thâm nhập thị trường của không vận đơn điện tử (e-AWB) đã giảm nhẹ trong tháng hai. Con số trong tháng đã giảm 0,3% vào tháng Giêng, theo số liệu mới nhất của Hiệp hội.

Sản lượng e-AWB trong tháng Hai là 639.419 trong khi đó vào tháng Một là 639.540.

Tuy nhiên, IATA đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho tỷ lệ thâm nhập ở mức 62% vào tháng Mười Hai năm nay, so với mức 48,2% đã đạt được trong tháng Hai. Mức độ thâm nhập thị trường đã đạt 48,5% vào tháng Một năm nay.

Tuy nhiên, đã có một sự tiến triển đáng kể với tỷ lệ thâm nhập tăng nhanh từ 37,2% từ tháng Ba 2016 đến nay

返信を残す

あなたのメールアドレスは公開されません必須フィールドは、マークされています *

*