CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HÓA VINAKO – PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 26 tháng 04 năm 2022, tại phiên họp Hội đồng Thành viên (HĐTV) thường niên năm 2022, Công ty Vinako thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP tham gia vào HĐTV Vinako nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:
Người đại diện của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP:
• Tái bổ nhiệm Ông Vũ Hải Thanh làm Người đại diện chuyên trách, giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinako. Ông Vũ Hải Thanh là Người đại diện theo pháp luật của VINAKO kể từ ngày 01/06/2022;
• Ông Nguyễn Quốc Sỹ, thôi giữ chức Thành viên HĐTV kể từ ngày 26/04/2022. Ông Nguyễn Quốc Sỹ tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của VINAKO đến hết ngày 31/05/2022;
• Bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Việt làm Người đại diện chuyên trách, giữ chức Thành viên HĐTV kể từ ngày 26/04/2022; kiêm giữ chức Phó Tổng Giám đốc và được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/06/2022;
• Tái bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hà kiêm làm Người đại diện, giữ chức Thành viên HĐTV;
• Thôi cử Bà Nguyễn Thị Minh Thảo kiêm làm Người đại diện, thôi giữ chức Thành viên HĐTV kể từ ngày 26/04/2022.
• Bổ nhiệm Ông Đàm Đình Lợi kiêm làm Người đại diện, giữ chức Thành viên HĐTV kể từ ngày 26/04/2022.
Phiên họp diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng và thân mật với sự tham gia đầy đủ của các Thành viên trong Hội đồng Thành viên.

Viết bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ được giữ kín.Vui lòng nhập các thông tin yêu cầu *

*